Släntklippning

I vår maskinpark använder vi radiostyrda klippare.

Vi kan med hjälp av våra maskiner hjälpa dig med följande:
• Klippa gräs och grov sly i branta och svåråtkomliga partier
• Klippa och ta ner sly och små träd på stora ytor på kort tid
• Ta ner träd upp till tio cm i diameter

Fördelar med att använda oss och våra maskiner:
• Liten eller ingen åverkan på marken vi jobbar på, vilket innebär att vi inte lämnar fula sår i marken som måste återställas
• Effektivitet och ekonomi i jämförelse mot traditionellt arbetssätt där man arbetar med röjsåg och bortforsling
• Du slipper bortforsling av de träd du tar ner då vi i samma arbetsprocess flisar sönder träden
• Vi på Remove tar även hand om att fälla större träd samt bortforsling av dessa
• Vi möter redan nu upp kraven på förbättrad arbetsmiljö och säkerhet på denna typ av arbeten