Stubbfräsning

I vår maskinpark använder radiostyrda stubbfräsar.

Vi kan med hjälp av våra maskiner hjälpa dig med följande:
• Fräsa bort små och stora stubbar i svåråtkomlig och oländig terräng

Fördelar med att använda oss och våra maskiner:
• Liten eller ingen åverkan på marken vi jobbar på, vilket innebär att vi inte lämnar fula sår i marken som måste återställas
• Effektivitet och ekonomi i jämförelse mot traditionellt arbetssätt där man arbetar med överdimensionerade och för tunga maskiner för vad uppdraget kräver
• Du slipper bortforsling av den flis som skapas, den återfyller vi de hål som skapas i samband med att vi tar bort dina stubbar
• Vi på Remove tar även hand om att fälla större träd samt bortforsling av dessa
• Vi möter redan nu upp de högt ställda krav på förbättrad arbetsmiljö och säkerhet på denna typ av arbeten

stubbfräsning - ta bort stubbar
Stubbfräs